Caritas Archidiecezji Krakowskiej
KRS 0000207658
Przekaż 1% podatku

Zakres działalności

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • Działalność charytatywna
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • Ratownictwo i ochrona ludności
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • Inne

Osoby zarządzające

 • ks. Bogdan Kordula
  dyrektor
 • ks. Grzegorz Wicher
  I zastępca dyrektora
 • p. Ewa Zapała
  II zastępca dyrektora
 • ks. Krzysztof Wilk
  sekretarz Caritas

Rodzaj organizacji

 • organizacja pozarządowa
 • organizacja pożytku publicznego
 • organizacja/instytucja działająca na polu pomocy społecznej
 • organizacja/instytucja działająca na rzecz osób bezdomnych
 • organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych
 • organizacja/instytucja uprawniona do otrzymywania nawiązek

Ulica

M. Ossowskiego 5

Miejscowość

Kraków

Województwo

małopolskie

Gmina

Kraków

Powiat

M. kraków

Rok rejestracji

1990

Rok uzyskania OPP

2006

KRS

0000207658

REGON

040019818

NIP

676-11-19-284

Nazwa banku

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków

Nr rachunku

97 8589 0006 0000 0011 1197 0075

Telefony kontaktowe

12 637 07 12

Fax

12 637 07 12

Strona internetowa

www.krakowcaritas.pl

O Organizacji

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Caritas Archidiecezji Krakowskiej Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest katolicką instytucją charytatywną, która świadczy pomoc bardzo szerokim kręgom potrzebujących. Obejmuje opieką ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych, osoby bezdomne, bezrobotne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, ofiary przemocy oraz dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją. W tym celu krakowska Caritas prowadzi 40 placówek dla potrzebujących oraz angażuje się w pomoc najuboższym, ofiarom klęsk żywiołowych i wojen.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest organizacją pożytku publicznego - numer KRS 0000207658.

Pomoc dla dzieci i rodzin

Caritas Archidiecezji Krakowskiej Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi 3 rodzinne domy dziecka (24 dzieci), Interwencyjną placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą (14 dzieci), ośrodki wsparcia dla kobiet (Dom Matki i Dziecka, Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą) i ośrodki wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe dla dzieci (ok. 200 dzieci i młodzieży) oraz organizuje wypoczynek wakacyjny (ok. 2000 dzieci i młodzieży) i akcje charytatywne dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich (wyprawki szkolne, paczki mikołajowe). W Krakowie powstało pierwsze w Polsce Okno Życia, dzięki któremu matki ukrywające ciążę i niemogące wychować swoich dzieci mogły w bezpiecznym miejscu pozostawić niemowlęta, które trafiły do rodzin adopcyjnych.
Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Pomoc socjalna

Aby pomagać osobom najuboższym i bezdomnym Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi Punkt Socjalny (pomoc dla kilkunastu tysięcy rodzin) Kuchnię św. Brata Alberta (800 posiłków dziennie), Przytulisko dla Bezdomnych Mężczyzn (65 miejsc), Łaźnię, Schronisko dla Bezdomnych Kobiet (53 miejsca) oraz 2 mieszkania chronione dla 11 mężczyzn.

Pomoc dla osób chorych i starszych

Caritas Archidiecezji Krakowskiej Dla osób starszych i chorych Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi ośrodki świadczące usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne oraz rehabilitacyjne, a także domy dziennego i stałego pobytu.
Osiem prowadzonych przez Caritas Stacji Opieki (w Zakopanem, Wieliczce, Krakowie, Gdowie, Myślenicach, Zatorze, Zembrzycach i Nowym Targu) zapewnia bezpłatną pielęgnację i rehabilitację osobom przewlekle chorym w ich domach i w siedzibie stacji. 2 Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Rabie Wyżnej i Zatorze świadczą usługi medyczne w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób dorosłych. 3 Domy Wczasowo-Rehabilitacyjne w Zatorze, Zebrzydowicach i Zembrzycach przyjmują osoby starsze, chore i niepełnosprawne na dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne.
W "Domu Słonecznej Jesieni" - Domu Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach przebywa ok. 60 osób starszych.
Caritas prowadzi dwie placówki dziennego pobytu dla osób starszych i samotnych oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.

Pomoc dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Caritas Archidiecezji Krakowskiej W odpowiedzi na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin, Caritas krakowska prowadzi 6 ośrodków dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych w różnym stopniu (4 Środowiskowe Domy Samopomocy oraz 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 155 osób niepełnosprawnych). Ośrodki zapewniają fachową opiekę, podtrzymywanie i rozwijanie posiadanych umiejętności samodzielnego życia, jak również podnoszenie sprawności psychofizycznej poprzez realizację programu terapeutyczno - rehabilitacyjnego. Prowadzona jest też terapia zajęciowa.
W Domu Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Zatorze mieszka 50 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu średnim i głębokim.

Działalność edukacyjna

Od 1 września 2007 r. Caritas Archidiecezji Krakowskiej rozpoczęła prowadzenie działalności edukacyjnej. Celem Caritas jest nie tylko nauczanie, ale także wychowywanie aktywnych i odpowiedzialnych obywateli, obdarzonych "wyobraźnią miłosierdzia". Obecnie Caritas prowadzi: Przedszkole im. Marii Montessori, Katolickie Centrum Edukacyjne im. Świętej Rodziny z Nazaretu (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum, fila przy ul. Mazowieckiej - szkoła podstawowa i przedszkole - oraz Prywatna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej).

Wolontariat

Caritas Archidiecezji Krakowskiej Duża część działalności Caritas opiera się na pracy wolontariuszy. W parafialnych oddziałach Caritas i parafialnych zespołach charytatywnych działa ich ok. 4 tysiące. Obejmują różnoraką opieką ok. 25 tys. osób.
Grupa wolontariuszy skupiona przy centrali Caritas organizuje zbiórki żywności i kwesty w krakowskich sklepach, a podczas wakacji i ferii wielu z nich pracuje jako wychowawcy kolonijni. Wolontariusze pomagają też w wielu placówkach Caritas.
W szkołach działają 92 Szkolne Koła Caritas, skupiające około 2000 wolontariuszy. Ich celem jest uczenie dzieci i młodzieży wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i aktywności.
Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Akcje

Caritas włącza się w ogólnopolskie akcje pomocy ofiarom klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą oraz wojen. W ostatnich latach wspierała m.in. osoby poszkodowane przez powodzie w Polsce i zagranicą, ofiary klęsk żywiołowych w Salwadorze, Indiach, Mozambiku, Turcji, na Syberii, w Iranie, głodujące dzieci w Sudanie, ofiary tsunami w Azji, poszkodowanych w katastrofie hali Międzynarodowych Targów Katowickich.

W 2010 r. Caritas Archidiecezji Krakowskiej przekazała ofiarom powodzi i osuwisk pomoc o wartości ponad 2 600 000 PLN (transporty z żywnością, odzieżą i środkami czystości, zapomogi, sprzęt AGD, pomoc w remontach i odbudowie).

Pomóżcie nam pomagać!

Caritas Archidiecezji Krakowskiej Przekazując 1% podatku na rzecz Caritas Archidiecezji Krakowskiej, pomożecie Państwo realizować zadania, których się podjęliśmy. Bez tej pomocy nie damy rady zrealizować rozpoczętych inwestycji: rozbudowy Centrum Opiekuńczo-Leczniczego, budowy nowych Warsztatów Terapii Zajęciowej, bieżących remontów naszych placówek, które są konieczne.
Praca Caritas byłaby niemożliwa bez pomocy ofiarodawców, sponsorów i wolontariuszy. Jej zasięg byłby niewątpliwie mniejszy bez współpracy z samorządami lokalnymi i instytucjami państwowymi.
Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają, oddając bezinteresownie swój czas i pieniądze na potrzeby najuboższych. Mamy nadzieję, że wspólna troska o potrzebujących pomoże rozwiązać jak najwięcej problemów.

wspierane OPP

zostaw nam wiadomośćenvelope

Skontaktuj się z nami

Chcesz uzyskać dostęp do panelu OPP lub masz jakieś pytanie?

Napisz do nas a prześlemy ci dane dostępowe oraz odpowiemy na twoje pytania.

captcha
Przeładuj

infonetax sp. z o.o.

ul. karola olszewskiego 6

25-663 kielce

nip: 6572736550

41 344 52 24

zapraszamy do kontaktu

www.infonetax.pl

odwiedź stronę internetową

dołącz do nas

facebookyoutube
nasi partnerzy
fpddoradcapodatkowy