Fundacja Zbieramy Razem
KRS 0000518797
Przekaż 1% podatku

Zakres działalności

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • Działalność charytatywna
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz organizacje i jedn. kościoła katol., innych kościołów oraz jedn. samorządu teryt.
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych
 • Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
 • Ratownictwo i ochrona ludności
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

Osoby zarządzające

 • Piotr Barszczewski
 • Igor Kozłowski

Rodzaj organizacji

 • Fundacja

Ulica

Marynarki Polskiej 98/111

Miejscowość

Gdańsk

Województwo

pomorskie

Gmina

M. Gdańsk

Powiat

M. Gdańsk

Rok rejestracji

2014

Rok uzyskania OPP

2016

KRS

0000518797

REGON

222154346

NIP

9571074924

Nazwa banku

ING BANK S.A.

Nr rachunku

76 1050 1764 1000 0090 3087 9689

Telefony kontaktowe

583 801 311

Strona internetowa

www.zbieramyrazem.org

O Organizacji

Zbieramy Razem
Fundacja Zbieramy Razem została założona w 2014 roku z inicjatywy Ireny i Piotra Barszczewskich. Nasza Fundacja posiada status pozarządowej organizacji pożytku publicznego co jest potwierdzone Krajowym Rejestrze Sądowym jako Organizacja Pożytku Publicznego (OPP).

Misją Fundacji Zbieramy Razem jest niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.

Ważnym elementem działań Fundacji Zbieramy Razem jest pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, której doświadczyli nagle pod wpływem tragedii osobistej lub w wyniku klęski żywiołowej czy pożaru.

Podejmowanie działań mających na celu wsparcie osób starszych zagrożonych bezwzględnym wykluczeniem z życia społecznego oraz ich zubożeniu, jest ważnym elementem w statucie Fundacji, stanowi jeden z głównych celów działalności naszej organizacji.

Fundacja nawiązuje wszechstronną współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji, przez te podmioty, działań w sferze zadań pożytku publicznego.

Organizujemy i promujemy wolontariat z naciskiem na tzw. e-wolantariat w mediach społecznościowych. Staramy się organizować działania aktywizacyjne w zakresie rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

Prowadzimy działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z naciskiem na osoby słabiej sytuowane, zagrożone wykluczeniem.

Wartości nadrzędne, którymi kierujemy się w Fundacji:
 1. Etyka, lojalność, uczciwość
 2. Niezależność
 3. Równość i tolerancja
 4. Profesjonalizm i odpowiedzialność

Fundacja Zbieramy Razem niesie pomoc podopiecznym poprzez organizowanie:
 • kampanii społecznych,
 • akcje na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, ludzi starszych czy osób zagrożonych wykluczeniem,
 • organizujemy warsztaty i szkolenia,
 • udzielanie pomocy finansowej w refundacji leczenia, protezowania, zakupu leków,
 • porady psychologiczne i obywatelskie,
 • wydawnictwa, konkursy
Przekaż 1% podatku podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 518 797  a Urząd Skarbowy przekaże kwotę z Państwa 1% podatku.

Jeżeli zdecydują się Państwo rozliczyć tradycyjnie (papierowo) Pit-a, wystarczy wpisać w odpowiednie miejsce zeznania o wysokości osiągniętego dochodu PIT-37 lub PIT-36 numer KRS 0000 518 797.

Zbieramy Razem
Konta do wpłat darowizn:
Krajowych: ING BANK: 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689
Zagranicznych Swift: INGBPLPW PL 54 1050 1764 1000 0090 3087 9697
Zbieramy Razem Zbieramy Razem
Zbieramy Razem Zbieramy Razem

wspierane OPP

zostaw nam wiadomośćenvelope

Skontaktuj się z nami

Chcesz uzyskać dostęp do panelu OPP lub masz jakieś pytanie?

Napisz do nas a prześlemy ci dane dostępowe oraz odpowiemy na twoje pytania.

captcha
Przeładuj

infonetax sp. z o.o.

ul. karola olszewskiego 6

25-663 kielce

nip: 6572736550

41 344 52 24

zapraszamy do kontaktu

www.infonetax.pl

odwiedź stronę internetową

dołącz do nas

facebookyoutube
nasi partnerzy
fpddoradcapodatkowy