Wyszukaj organizacje pożytku publicznego

Fundacja Zbieramy Razem
KRS 0000518797

Zakres działalności

 • POMOC SPOŁECZNA I SOCJALNA
  • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  • Działalność charytatywna
  • Ochrona i promocja zdrowia
  • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • GOSPODARKA
  • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  • Promocja i organizacja wolontariatu
  • Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz organizacje i jedn. kościoła katol., innych kościołów oraz jedn. samorządu teryt.
 • PRAWA GRUP SPOŁECZNYCH
  • Działalność na rzecz mniejszości narodowych
  • Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  • Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
 • KULTURA, SZTUKA I EDUKACJA
  • Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  • Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
  • Ratownictwo i ochrona ludności
  • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

Osoby zarządzające

 • Piotr Barszczewski
 • Igor Kozłowski

Rodzaj organizacji

 • Fundacja

Ulica

Marynarki Polskiej 98/111

Miejscowość

Gdańsk

Województwo

pomorskie

Gmina

M. Gdańsk

Powiat

M. Gdańsk

Rok rejestracji

2014

Rok uzyskania OPP

2016

KRS

0000518797

REGON

222154346

NIP

9571074924

Nazwa banku

ING BANK S.A.

Nr rachunku

76 1050 1764 1000 0090 3087 9689

Telefony kontaktowe

583 801 311

Strona internetowa

www.zbieramyrazem.org

wspierane OPP

zostaw nam wiadomośćenvelope

Skontaktuj się z nami

Chcesz uzyskać dostęp do panelu OPP lub masz jakieś pytanie?

Napisz do nas a prześlemy ci dane dostępowe oraz odpowiemy na twoje pytania.

captcha
Przeładuj

infonetax sp. z o.o.

ul. karola olszewskiego 6

25-663 kielce

nip: 6572736550

41 230 67 06

zapraszamy do kontaktu

www.infonetax.pl

odwiedź stronę internetową

dołącz do nas

facebookyoutube
nasi partnerzy
fpddoradcapodatkowy